Krajowa izba doradców podatkowych
DORADCA PODATKOWY
GRAŻYNA JABŁOŃSKA
wstęp
oferta
kontakt
o ciasteczkach

Usługi rachunkowe i księgowe - oferta biura

Nasze biuro rachunkowe oferuje pełną obsługę firm w zakresie:
»  usługi księgowe, w tym prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych,
  • podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • ryczałtu, razem z dodatkowymi ewidencjami,
»  obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji i przekaz elektroniczny,
»  prowadzenie spraw kadrowych,
»  sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
»  rozliczanie podatków,
»  doradztwo podatkowe,
»  reprezentowanie firm w kontaktach z US i ZUS
»  udzielanie porad dodatkowych w ramach prowadzonego doradztwa podatkowego
Biuro rachunkowe obsługuje również osoby fizyczne w zakresie:
»  rozliczenia podatków od spadków i darowizn,
»  odzyskiwanie podatku VAT od kupionych materiałów budowlanych
»  tworzenie bilansów i rocznych zeznań podatkowych
»  reprezentowanie klientów przed organami administracji państwowej i organami samorządowymi
© 2015 / Grażyna Jabłońska